T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜZYIL’DA İLETİŞİM KONGRESİ

ÖNEMLİ TARİHLER

25.05.2022 Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih

Kongre Akış Planının Açıklanması

20.06.2022 Bildiri Özetlerinin Yayınlaması

20.09.2022 Tam Metinlerin Gönderilmesi için Son Tarih
(Tam metinler, Yeni Yüzyıl’da İletişim Çalışmaları Dergisi Ekim Özel Sayısında yer alacaktır.)


KONGRE DİLİ

Türkçe - İngilizce


KATILIM BELGESİ

Programa kayıt yaptıran ve oturumların en az %50'sine katılanlara "katılım belgesi" verilecektir.

ONLINE
KONGRE

Değerli Katılımcılar,
Sizleri 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan ULUSAL “Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongresi”ne davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz! İletişim olgusunun öneminin günden güne arttığı bu çağda kongremizin amacı sizlere, dijitalleşmeyle birlikte çeşitli yeniliklerin yaşandığı bu alanda ortaya koyduğunuz güncel ve özgün akademik çalışmalarınızı paylaşma olanağı sağlamaktır. Disiplinlerarası ve çağın koşullarını yakalayan akademik çalışmalarla ilerleyeceğine inandığımız kongremizde sunulacak bildiriler, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamakla birlikte iletişim disiplini dahilindeki diğer konulara da açıktır.

• İletişim Tarihi
• Geleneksel Medyanın Dönüşümü
• Basında Güncel Sorunlar
• Dijital Çağda Yayıncılık
• Yeni İletişim Teknolojileri • Sosyal Medya Çalışmaları
• Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar
• Dijital Çağda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uygulamaları
• Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve İletişim
• Medyada Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
• Bir İletişim Ortamı Olarak Metaverse
• XR Teknolojileri ve Sinema
• Yapay Zekâ ve İletişim Çalışmaları
• Medyada Yapay Zekâ ve Etik Sorunlar
• Dijital Çağda Görsel İletişim Tasarımı
• Görsel Kültür ve Tasarım
• Dijital Sanatın Geleceği
• Dijital Çağda İletişim Eğitimi
• Sağlık İletişimi

Çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimiz ve iletişim disiplini ile bilim dünyasına akademik katkı sağlayacağını düşündüğümüz kongremize katılımlarınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla,

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. İ. Yaşar
HACISALİHOĞLU

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Aysel AZİZ

KONGRE BAŞKAN YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Sevil BEKTAŞ DURMUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan MOLO

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdülrezzak ALTUN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahire EFE ÖZAD (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Berrin YANIKKAYA (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemile Günseli İŞÇİ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Deniz YENGİN (Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Dursun GÖKDAĞ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Emet GÜREL (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Gökçe KEÇECİ (Kıbrıs Amerikan Üniversitesi)

Prof. Dr. Hikmet SEÇİM (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Jale SARMAŞIK (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR (Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. Nilüfer TİMİSi NALÇAOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Özden CANKAYA

Prof. Dr. Ruken ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Seda MENGÜ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Senem DURUEL ERKILIÇ (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevgi KALKAN (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevimece KARADOĞAN DORUK (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Suat GEZGİN (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman İRVAN (Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. Tutku AKTER GÖKAŞAN (Kıbrıs Amerikan Üniversitesi)

Doç. Dr. Benal DİKMEN (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Serra İnci ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi Belgin YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Cihan OĞUZ

Dr. Öğr. Üyesi Gülay DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Nimet ERSİN

Dr. Öğr. Üyesi Özlem VARGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur SADEDİL

Öğr. Gör. Artür Vahe KARAPEKMEZ

Arş. Gör. Deniz REKA

Arş. Gör. Halil ALTUNKAYA

Arş. Gör. Gizem ÇELİK

Arş. Gör. Melike SEJFULA

Arş. Gör. Serkan KARATAY

İLETİŞİM

Dr. Öğr. Üyesi Sevil BEKTAŞ DURMUŞ

Arş. Gör. Gizem ÇELİK

Arş. Gör. Serkan KARATAY

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Arş. Gör. Gizem ÇELİK

Arş. Gör. Kübra NİSANOĞLU

Arş. Gör. Serkan KARATAY

WEB TASARIMI VE TEKNİK DÜZENLEME

Dr. Öğr. Üyesi Özlem VARGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Gülay DOĞAN

Öğr. Gör. Artür Vahe KARAPEKMEZ

Arş. Gör. Cem EREN

Arş. Gör. İlkay Burak TAŞKIRAN

Onur TÜRKAY

Tayfun GÜLER

KONU BAŞLIKLARI ÖNERİLERİ

Kongre, aşağıda belirtilen konuları kapsamakla birlikte, bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır. ;

İletişim Tarihi Geleneksel Medyanın Dönüşümü Basında Güncel Sorunlar Dijital Çağda Yayıncılık Yeni İletişim Teknolojileri Sosyal Medya Çalışmaları Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Dijital Çağda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uygulamaları Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve İletişim Medyada Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Bir İletişim Ortamı Olarak Metaverse XR Teknolojileri ve Sinema Yapay Zekâ ve İletişim Çalışmaları Medyada Yapay Zekâ ve Etik Sorunlar Dijital Çağda Görsel İletişim Tasarımı Görsel Kültür ve Tasarım Dijital Sanatın Geleceği Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sağlık İletişimi

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

ÖZET YAZIM KURALLARI

1. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.

2. Bildirilerin başlık ve metin yazı karakteri Times New Roman, 12 punto olmalı ve bildiriler 1,5 satır aralığı ile iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Ayrıca sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluk bırakılmalıdır.
3. Yazarın/yazarların unvanı ve adı soyadı başlığın altında yer almalı, hemen altındaki satırda kurum bilgileri (Üniversite/ Fakülte) belirtilmelidir.
4. Bildiri özetleri en az 200, en fazla 300 kelime içerecek şekilde yazılmalıdır. Özette; amaç, yöntem, bulgular ve tartışma ile en az 3 anahtar kelime yer almalıdır.
5. Bildiri özetleri yayınlanacağı için daha sonra üzerinde değişiklik yapılmayacaktır. Gönderilen bildiri özetleri aynı şekilde basılacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir.

Kongre kapsamında sunulacak bildirilerin kabul süreci, hakem (Kongre Bilim Kurulu) değerlendirmelerini takiben tamamlanacaktır. Hakemler, gerek görürlerse bildiri yazarından düzeltme isteyebilecektir.

Sunum süreleri:

Sözlü Sunum, 10 dakika sunum, 5 dakika soru-cevap şeklinde olacaktır. Oturum Başkanı, yazar talep ederse, 2-3 dakika ek süre verebilecektir.

– Sözlü sunumlar, ilan edilen oturum gün ve saatlerinde PowerPoint vb. programlar aracılığıyla, kongre organizasyonuna bildirilmiş olan yazarlardan biri tarafından yapılacaktır.

 

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI 

1. Bildiri tam metinleri 3.000-5.000 sözcük arasında olmalıdır.

2. Metinlerin hazırlanmasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi dergisi “Yeni Yüzyıl’da İletişim Çalışmaları”nın yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir. (https://icd.yeniyuzyil.edu.tr/)

3. Yazılar Times New Roman karakteriyle olmak kaydıyla; başlık ve alt başlıklar 12 punto ve koyu (bold) BÜYÜK HARFLE, Öz 11 punto, dipnot 8 punto, yazının tamamı tek satır aralığıyla, sayfanın iki tarafına yaslanmış şekilde yazılmalıdır. Ayrıca sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar bırakılmalıdır.

4. Makale, MS Word Belgesi formatında kaydedilerek gönderilmelidir.

5. Makalede, çözünürlüğü yüksek dijital formata uygun görseller yer alabilir.

6. Yazar (lar) makale başlığının altına Unvan, Ad-Soyad, Üniversite adı, Fakülte adı, Bölüm adı, e-mail adresi ve ORCID numaralarını mutlaka yazmalıdır.

7. Ana başlıklar GİRİŞ kısmından sonra numaralandırılmalıdır.

8. Çalışma ANA BAŞLIKLARI BÜYÜK HARFLE, Alt başlıklar İlk Harfler Büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin;

ÖZ

ABSTACT

GİRİŞ

1.TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

2.KÜLTÜR OLGUSU VE TOPLUM

2.1. Kültürel Değişim

2.2. Siyasal Eğilimler

3.DEĞİŞEN GELENEKLER

SONUÇ ve TARTIŞMA

KAYNAKÇA

İNTERNET KAYNAKLARI

 

9. Dipnotu gösterme ve kaynakça APA 6 sistemine göre yazılmalıdır.

10. Metin içinde yapılan atıflar için, kullanım tarzına göre, (Yazarın soyadı, Yıl, Sayfa no) veya (Yazarın soyadı, Yıl) biçimi kullanılmalıdır. Örneğin, (Herdem, 2019, s. 29) veya (Avcıoğlu ve Akın, 2016).

11. Kaynakçadaki atıflarda “ASILI” biçimi kullanılmalıdır.

 

ONLINE
KONGRE
X